Sagostunder och annan verksamhet på biblioteken

Idag vill jag slå ett slag för sagostunder och annan liknande programverksamhet på biblioteken. Vi har ju en stor förmån här i Sverige att ha folkbibliotek som är kostnadsfria att besöka och ta del av deras verksamhet. Många av kommunernas bibliotek har bra programverksamhet för barn av den enkla anledningen att barn enligt lag är en prioriterad målgrupp hos biblioteken. Vad de däremot erbjuder för slags programverksamhet för barn varierar ganska kraftigt mellan olika bibliotek i olika kommuner. Värt att tänka på är att folkbiblioteken också oftast har filialer som även de kan ha verksamhet riktade till barn.

Bebisbokprat och andra aktiviteter som riktar sig för de allra yngsta har jag skrivit om tidigare under månaden (här). Det är verksamhet som vänder sig till barn som ännu inte kan krypa. När barnen blivit lite äldre, ungefär 8-12 månader är det många bibliotek som arrangerar småbarnsramsor eller liknande. Det är också rim, ramsor, sagor och sånger, men nu riktat till de lite större och de lite mer rörliga barnen. För de återigen lite äldre barnen, omkring 2-3 år och uppåt brukar det finnas sagostunder och barnteater. Där handlar det då om lite längre sagor och berättelser anpassade till målgruppen, men många gånger varvas berättelserna även här med sånger, ramsor och annat.

Många bibliotek arrangerar också verksamhet för skolbarn. Det kan vara bokcirklar, skrivarcirklar, teater, pyssel, bokprat och mycket mer, inte minst under loven. Sommarboken är ett bra exempel på aktivitet som arrangeras under sommarlovet.

En del bibliotek satsar väldigt mycket på denna typ av verksamhet riktade till barn i olika åldrar och erbjuder därför allt från sagostunder för de yngre barnen till flera olika aktiviteter för de äldre skolbarnen. En del bibliotek har också speciella sagorum där sagorna berättas för att det ska bli en speciell stämning. Andra bibliotek erbjuder sagostunder inte bara på svenska utan också på flera andra språk. En del bibliotek erbjuder också bokcirklar, författarbesök och andra roliga arrangemang även för vuxna. Vad som erbjuds varierar som sagt beroende på vilka resurser biblioteket har och vilka som jobbar där. Men har du inte besökt biblioteket tidigare så passa på att gör det om du har små barn. Även om inte biblioteket erbjuder särskilt mycket verksamhet så är det också ett perfekt ställe att ta med sig barnen och ägna lite tid åt att titta i och läsa böcker tillsammans och förstås låna hem så ni får nya högläsningsböcker att variera lässtunderna med.