Barn- och ungdomsboksutmaningen 2022

I flera år har jag varit mer eller mindre delaktig i Barn- och ungdomsboksutmaningen på Facebook där vi har läst barn- och ungdomsböcker på olika teman. Det har varit ett tema varje månad och vi delar med oss av vår läsning i en Facebookgrupp, vilket gör att man får många spännande boktips. Under 2022 kommer jag också att delta i Barn- och ungdomsboksutmaningen och jag tänker också att de teman som ingår i utmaningen även kommer att vara tema för bloggen under aktuell månad. Såhär ser årets teman ut:

I januari läser vi alltså böcker på temat historia. Temat beskrivs såhär:

Under januari månad läser vi böcker som går att koppla till temat historia. Det kan vara en berättelse som utspelar sig i historisk tid eller som tar avstamp i en historisk händelse men det kan också vara faktaböcker om historiska epoker eller personer. Valet är ditt! 

Så under januari månad kommer ni alltså kunna se fram emot en rad boktips på temat historia här på bloggen.