Blöjbarnsteve

Blöjbarnsteve – om hur barn under 3 år upplever TV och leker med fjärrkontroll är en unik bok. Det är den första boken som handlar om forskning kring småbarns tevevanor. Vi har haft tv i över 50 år och redan från den första början har småbarnen varit utsatta för ljud och bilder från teven, även om den bara stått på i bakgrunden och även om det inte ens är barnprogram som har visats. Ändå har inte småbarnen intresserad medieforskningen förrän nu, när ett antal medieforskare har gripit sig än ämnet. Redaktör för boken är Margareta Rönnberg, men i boken medverkar ett flertal skribenter. Boken utges av Filmförlaget.

I boken kan vi exempelvis läsa om när det är okej för barn att börja titta på teve, om det finns något samband mellan tidigt tevetittande och adhd, om tv hämmar barns fantasi, om blöjbarn gör aktiva programval, om tevetittande påverkar språkutvecklingen, hur de vuxna påverkar barnens tevetittande och ifall tevetittande har någon motiverad plats i förskolan. Boken går också igenom typiska barnprogram som Teletubbies, Pingu, Molly och Stora Maskiner, och analyserar vad det är som gör att barnen lockas av dem. Forskarna jämför också hur tv-mediet skiljer sig från böcker för barn i denna ålder.

Boken är väldigt intressant och man lär sig en hel del. Man börjar också tänka och fundera kring det här med barns teve-tittande. Alla som kommer i kontakt med små barn borde läsa denna bok – föräldrar, mor- och farföräldrar, förskolepersonal och inte minst producenterna som gör teveprogram för barn…