Drömmen påverkar ditt liv

Det norska författarparet Lisbeth F. Holter Brudal och Paul Jan Brudal tillhör drömforskningens stora namn. Tillsammans har de skrivit boken Drömmen påverkar ditt liv (Optimal förlag). De skriver om hur drömmar kan tolkas och analyseras. Men också om drömmens funktion och betydelse. Drömmar är ett omedvetet tankearbete där man ofta kan hitta lösningar på frågor som upplevs som problem i vaket tillstånd. Vi bearbetar våra känslor i drömmen, men vi förbereder oss också för kommande utmaningar och förändringar. Drömmen påverkar ditt liv, precis som bokens titel anger. Det är ingen handbok om drömtydning, utan snarare en intressant och djupdykande bok om drömmar.