Familjen hoppsan!

2677.gifFamiljen Hoppsan – tips & råd för styvfamiljer är skriven av Eva Brodin Kjeller. Boken vänder sig till dem som lever i eller just ska bilda en styvfamilj. Den vänder sig också till anhöriga och de som i sitt arbete kommer i kontakt med ombildade familjer. Kapitlen riktar sig direkt till de olika medlemmarna i familjen, ett kapitel riktar sig till barnen och ett till anhöriga, ett kapitel vardera till mamman, pappan, styvmamman, styvpappan, och slutligen ett kapitel till samhället där kärnfamiljens norm fortfarande gäller. Boken ger konkreta tips på hur man ska få vardagen att fungera och dessutom får man ta del av andras erfarenheter.