Fler skrivarböcker

Skrivguide – prosa, lyrik och film
av Monica Rolfner och Irene Svensson Räisänen

De båda författarna har lång erfarenhet som lektörer och ledare för skrivarkurser. I den här boken delar de med sig av sina råd och tips. Boken är indelad i tre delar. Först kommer ett avsnitt om prosa som är skriven av Monica Rolfner. Här får man bland annat läsa om hur man skriver en bra inledning. Många lektörer läser bara ett par sidor innan de förkastar manuset. En bra inledning är därför väldigt viktig. Man får se kommenterade exempel på olika inledningar. Övriga ämnen som tas upp i prosadelen är till exempel miljöbeskrivningar, karaktärer, att skriva filmmanus och kåseri samt hur man skriver om och bearbetar sin text. Därefter kommer ett avsnitt om poesi, som är skrivet av Irene Svensson Räisänen. Här finns en beskrivning om olika versmått och också diskussioner om bunden respektive obunden vers, om rim samt om radbrytning. Även här finns ett avsnitt om hur man bearbetar sin text. Boken avslutas till sist med ett antal övningar, dels inom prosa och filmmanus och inom lyrik. Jag tycker att boken är intressant, framförallt uppskattade jag att få tips från en lektör, att få veta de vanligaste nybörjarfelen och få tips på hur man undviker dessa.

Författarkortleken
skapad av Ann Westermark

Författarkortleken är ingen bok, utan ett inspirations- och skrivarverktyg för både ovana skribenter och yrkesskribenter. Det är en liten ask som innehåller 52 kort, en timer, penna och en cd-skiva med enkla instruktioner. Tanken är att man ska sätta sig ner, t ex en gång i veckan, eller en gång om dagen. Man drar ett kort ur kortleken, ställer timern på tre minuter och skriver oavbrutet tills klockan ringer. Därefter slutar man och lämnar texter obearbetad. Nästa gång drar man ett annat kort ur kortleken och så vidare. När man har skrivit utifrån alla kort har man 52 upptakter till berättelser. Man kanske också ser ett mönster över vilken typ av berättelser det blir när man skriver fritt. När man skrivit klart hela kortleken kanske man vill bearbeta texterna, eller börja om från början. Ann Westermark, som är skaparen bakom Författarkortleken, har ensam tagit fram materialet från idé till lansering! Jag tycker att det är en jättebra idé, som kan ge inspiration om och om igen. Det är så frigörande och spontant att skriva på det här sättet, samtidigt som det är bra att det är en viss kontinuitet med ett kort om dagen. Jag rekommenderar alla som är intresserade av att skriva att köpa en Författarkortleken. Det är dessutom en jättefin present till någon som tycker om att skriva, asken är så fin och hela kitet känns så komplett och genomarbetat. Författarkortleken kan användas i skolan, på skrivarcirklar, eller varför inte samla hela familjen och skriva.

Nya författarskolan
av Göran Hägg

Det här är en klassiker bland skrivarböcker. Göran Hägg skriver korta essäer om allt inom skrivarkonsten. Han berättar om skrivandets grunder, om berättarteknik, författarskap och förlagskontakter. Det mesta berättar han med glimten i ögat. Boken kan användas som diskussionsunderlag vid skrivarcirklar och även som tankeväckande inspiration för såväl nybörjarskribenter som yrkesskribenter. Boken är en nyskriven utgåva av ”Författarskolan”, som utgavs för snart 15 år sedan. Ett plus är att författaren fokuserar på samtliga delar av ett författarskap och räds heller inte för att ta upp information om sådant som hur en författare försörjer sig. Han är inte heller rädd för att komma med egna åsikter om författarbranschen, vilka är intressant och underhållande att läsa om.