Föda utan rädsla

Ni kanske inte vet det, men jag är utbildad doula. En doula är en kvinna som är med som stödperson under förlossningar. När jag gick min doulautbildning så hade vi en workshop med Susanna Heli, en av Sveriges mest erfarna doulor samt sjukgymnast med psykosomatisk inriktning. Susanna har skrivit en superbra bok för alla gravida som vill vara förberedda inför sin förlossning. Föda utan rädsla (Bonnier Existens) riktar sig visserligen till stor del till förlossningsrädda, men det är också en bra bok för den som vill vara väl förberedd och som vill lära sig mer om förlossningens faser och hur man kan använda sig av olika knep och verktyg under förlossningen för att få trygghet och kraft. Med hjälp av andning, avspänning, rösten och tankens kraft kan man slippa förlossningsrädslan och istället göra så att förlossningen kan bli en stärkande och positiv upplevelse. Boken är också att rekommendera för den födande kvinnans partner eller annan person som ska vara med under förlossningen som stöd. Föda utan rädsla av Susanna Heli är en användbar och konkret bok som jag rekommenderar för alla blivande föräldrar.