Förändra ditt liv

KBT betyder kognitiv beteendeterapi och det är en psykoterapeutisk behandlingesmetod som går ut på att förändra negativa tankar, känslor och beteendemönster för att må bättre. Man kan använda KBT exempelvis vid ätstörningar, ångest, depressioner och sömnstörningar. På sistone har jag läst två självhjälpsgrupper som mer eller mindre utgår från KBT för att man själv ska kunna förändra sitt liv.

Våga förändra ditt liv med KBT (Prisma bokförlag) är skriven av Anna Frostin. Boken fokuserar på att man ska skapa en förändring av sitt liv och på så sätt öka självkänslan och minska negativ stress, utmattningssymptom, nedstämdhet, oro och sömnproblem. Författaren redogör för de omständigheter som förhindrar att man mår bra och vilka metoder man kan använda för att förbättra sin situation. Boken går igenom en mängd olika arbetsmetoder, övningar och exempel ur verkligheten och på så vis får man hjälp till självhjälp. Boken riktar sig dels till privatpersoner och dels till yrkesarbetande inom hälso- och sjukvård.
Fri från depression med kost, motion och sömn (Fitnessförlaget) är skriven av Helena Kubicek. Boken redogör inte direkt för KBT-terapi, men man använder sig av liknande grundtankar. Det finns många bevis för att kost, motion och sömn har en stor inverkan på måendet. Ifall man förbättrar dessa delar i sitt liv så kan man bli frisk från sin depression eller åtminstone komma en bra bit på vägen ur depressionen. Boken riktar sig till drabbade personer och är på en mycket enkel nivå som alla kan tillgodogöra sig. Den innehåller flera kost, motion och sömnprogram och dessutom många konkreta och handfasta tips. Boken tar upp varför dessa delar är så viktiga för kroppen och jag tycker att även personer som inte lider av depression, men som vill få en bättre hälsa ändå kan ha stor nytta av boken – alla behöver ju kost, motion och sömn och kan få ett ännu bättre mående om dessa delar fungerar bra i ens liv.