Genus i omsorgens vardag

Som ni kanske vet så är jag mycket intresserad av genus (är utbildad genuspedagog med inriktning genusperspektiv i barnböcker). Vård och omsorg är också något som ligger mig varmt om hjärtat då jag jobbat både som vårdbiträde inom äldreomsorgen och som personlig assistent till funktionshindrade. Boken Genus i omsorgens vardag kändes därför som klippt och skuren för mig. Redaktörer för boken är Evy Gunnarsson och Marta Szebehely och den är utgiven av Gothia förlag. Det är en antologi skriven av tio forskare inom socialt arbete, socialantropologi och sociologi. den presenterar dels ny forskning och är dels också en introduktion till genusinriktad forskning på omsorgsområdet. Boken vänder sig till högskolestuderande och chefer inom omsorgsverksamheter.

Genus i omsorgens vardag tar upp många intressanta aspekter när det gäller jämställdhet inom vård och omsorg. Vad innebär det till exempel att kvinnor står för den största delen av anhörigomsorgen? Hur konstrueras maskulinitet och feminitet i omsorgsarbete och vad innebär det för yrket? Hur påverkas möten i vardagen av personalens och brukarnas kön? Och är det verkligen önskvärt med fler män i omsorgsarbetet? Många frågor får svar i boken, men många nya frågor uppkommer också och boken uppmanar verkligen till eftertanke. Det är ett ganska outforskat forskningsfält det här med genus i omsorgen och jag känner att det är viktigt. En mycket intressant och läsvärd bok!