Förlossningshandboken

51850269_O_1Förlossningshandboken är en nyskriven handbok som visar hur man kan förbereda sig inför och jobba genom förlossningen. Oavsett om man vill föda med medicinsk, icke-medicinsk eller utan smärtlindring så har man stor nytta av att läsa den här boken. Den går igenom hur kroppen fungerar, vad som händer under varje steg genom födandet, hur partnern kan stötta och vilka komplikationer som kan inträffa. Även tvillingfödslar och förlossning med kejsarsnitt finns med. Författarna tar också upp amning och första tiden som förälder. Att gå över tiden samt att föda för tidigt behandlas också i boken. Smärtlindring förklaras, förlossningsställningar presenteras och boken tar även upp psykoprofylax och massage. Det finns också gott om personliga förlossningsberättelser och en medicinsk ordlista. Massor av foton och illustrationer hjälper läsaren att förstå vad som händer under förlossningen. Författarna Hanna Sahlin Úlfsdóttir, Linn Eriksson och Hanne Fjellvang är barnmorskor med lång erfarenhet av förlossningar. Förlossningshandboken utges av Prisma förlag. En mycket innehållsrik och lättläst bok för dig som snart ska bli förälder.