Fri och villig

Fri och villig – om ideellt arbete i välfärdslandet är skriven av Hans Nordén (Premiss förlag). Den handlar om frivilligarbete, volontärarbete, som har blivit ett allt vanligare inslag i välfärden. Allt fler människor vill ta ett personligt ansvar. Boken är skriven av SKTF som vill få igång en bred diskussion kring frivilligarbete. Därför tar boken bland annat upp frågor som:

* Vart ska gränsen gå mellan ideellt och professionellt arbete?
* Hur ska frivilligarbetet organiseras på bästa sätt?
* Vilka förutsättningar och politiska ställningstaganden krävs innan kommuner och landsting överlämnar delar av välfärdsverksamheten till frivilliga krafter?

Boken är både läsvärd och tankvärd. Boken skildrar hur det är att arbeta som volontär men boken tar också upp gränsen mellan ideellt och professionellt arbete. Vart ska gränsen gå? Vart vill vi att den ska gå? Med boken följde med ett diskussionsunderlag och när boken lanserades hölls även seminarium där frivilligarbetet diskuterades.