Fult folk

Enligt författarna till Fult folk – Samtal med Sverigedemokratiska väljare är Sverigedemokraterna Sveriges i särklass mest avskydda parti. Ändå har det gått framåt för varje gång de ställt upp i val. Trots att partiet är ett av landets mest omskrivna partier är dess väljare relativt anonyma. Därför valde Linnea Nilsson och Emil Schön att ta reda på mer om de personer som valt att rösta på Sverigedemokraterna. De har rest runt Sverige och intervjuat Sverigedemokratiska väljare.

I boken får väljarna utförligt berätta om sina liv och förklara varför SD blivit partiet för dem. Jag tycker att boken är väldigt intressant. Det är intressant att få reda på vilka det egentligen är som röstar på SD, och det visar sig vara människor av båda könen, i alla åldrar och med olika bakgrund. Det är också spännande att ta del av deras tankar kring politik och varför de valt att rösta som de gör. Boken innehåller också en hel del fakta och statistik samt lite info om hur det ser ut i de andra nordiska länderna. En mycket intressant bok.

Jag skulle vilja läsa likadana böcker med intervjuer av väljare från alla riksdagspartier. Vilka är det som röstar på Moderaterna, Miljöpartiet och Vänstern till exempel och varför har de valt att rösta på just sitt parti? Det är ganska tabu att prata om vilket parti man röstar på. Jag vet inte exakt vilket parti som alla mina kompisar röstar på och framförallt inte varför de valt att rösta som de gör. Det är en nyttig fråga att diskutera. Många röstar kanske av slentrian, eller för att föräldrarna/kompisarna/partnern röstar på ett visst parti, eller för att en viss fråga som partiet driver är viktig. Jag kommer säkert att läsa fler liknande böcker i framtiden, det här var ett intressant ämne!