Guide till det virtuella samhället

Nio av tio ungdomar och varannan vuxen använder dagligen internet. Nätet är en enorm mötesplats och en fantastisk möjlighet för konsumenter, användare, medborgare och väljare att få allt större inflytande och makt. På sociala forum och mötesplatser kan man skriva, diskutera, kommentera och möta människor. I boken Guide till det virtuella samhället (SNS förlag) diskuteras de arenor som bildar basen för det virtuella samhället. Boken är en kartläggning av maktkampen mellan den virtuella och den verkliga världen. Författaren Bengt Wahlström kartlägger de arenor på nätet som kan ge vanliga människor makt och inflytande. Enligt författaren handlar det om fyra olika arenor: bloggar, de sociala nätverken (som Facebook och YouTube), de virtuella världarna (till exempel Second life) och de kollaborativa systemen (t ex Wikipedia). Han beskriver hur man kan använda sig av dessa arenor inom till exempel politik, handel, skola och kultur. Boken är också en trendspaning där han inte bara beskriver läget idag utan också hur han tror att det kommer att se ut under de närmaste åren. Jag fastnade inte för boken, men det beror på att jag inte har tillräckligt stort intresse för ämnesområdet. Är man intresserad av samhällskunskap och media är Guide till det virtuella samhället en intressant och välskriven bok. .