Här hittar du högläsningsböckerna

DSC_0712

BTJ förlag ger med jämna mellanrum ut böcker som innehåller massor med tips på böcker. Det kan vara böcker som är lämpliga för högläsning, eller böcker som handlar om ett visst ämne eller tema. Dessa böcker är jättebra hjälpmedel för dig som är lärare, bibliotekarie eller förälder och som vill ha boktips. Här ger jag tips på bra böcker som i sin tur innehåller många boktips.

Högläsning – Ett sätt att mötas

Denna bok är sammanställd av Christina Wedenmark som är barnbibliotekarie vid Mölnlycke bibliotek. Boken innehåller tips på bra högläsningsböcker för barn och ungdomar mellan 6-16 år. Boktipsen är dels försedda med åldersangivelser och dels indelade i olika temaområden, som deckare, djur, familjen, flykt och förtryck, humor, identitet, kärlek och vänskap. De böcker som ingår i boktipsboken ingår i utgivningen åren 2007-2013. Varje bok presenteras kortfattat med handling, intressant fakta om boken, om boken ingår i någon serie samt Christina Wedenmarks egna intryck av boken.

Att läsa högt: viktigt, roligt, härligt! Temagrupperade högläsningsböcker för barn och ungdom från 6 till 16 år

Denna bok är skriven av Inger Hasselbaum och den är upplagd på samma sätt som Högläsning – Ett sätt att mötas. Den stora skillnaden är att den här boken har fler år på nacken och behandlar därför böcker utkomna fram till och med år 2006.

Länder i när och fjärran

Det här är en bok i två volymer som förvisso inte helt och hållet är inriktad på högläsningsböcker, men som är användbar på många sätt för den som är bibliotekarie eller lärare. Länder i när och fjärran 1 innehåller boktips på en mängd olika böcker som alla utspelar sig i olika länder i Europa. De böcker som det tipsas om i denna bok är indelade utefter land och böckerna som har valts ut har valts ut just för att de ger en levande och realistisk bild av människor och miljöer i Europas länder och städer. Böckerna har en stor åldersmässig spännvidd, det finns böcker både för mindre barn och för äldre barn ända upp till gymnasiet. Länder i när och fjärran 2 är uppbyggd på samma sätt, men fokuserar på böcker som handlar om Afrika, Amerika, Antarktis, Asien och Oceanien. Även här är böckerna kategoriserade utifrån land och region. Urval och boktips har gjorts av barn- och ungdomsbibliotekarier i Karlstad och Kungsbacka.

Tusentipset

Tusentipset är också indelad i två volymer som tillsammans innehåller 600 sidor och omkring 3500 boktips. Det intressanta med boktipsen i den här boken är att de är indelade i 33 olika genrer, till exempel deckare, djur, döden, familjeliv, fantasy, filmatiserade böcker, flyktingar och invandrare, förtryck och rasism, historiska berättelser, hästar, klassiker, kärlek och sex, lättlästa böcker, problem och kriser, roliga böcker, skola och kompisar, skräck, sorgliga böcker, spänning, våld och missbruk, äventyr och övernaturligt. Böckerna som finns med i Tusentipset vänder sig till barn i skolåren 4 till 9 och även om inte heller Tusentipset helt och hållet är inriktad på högläsningsböcker den heller så innehåller den massvis med boktips och det stora plusset är som sagt att de är indelade i genrer så man snabbt kan hitta bra böcker som passar till exempelvis temaarbeten eller till barn som frågar efter böcker inom ett visst tema. Urvalet och kommentarerna är gjorda av Paula Ekman Karlstam och Marianne Skoglund. Barnbokstipset och Drakar och kläder – svartsjuka och väder är två likartade böcker som vänder sig till de lite yngre barnen (förskolan och lågstadiet).

Pärlor på svenska

Pärlor på svenska är en användbar bok för de som träffar barn och ungdomar som har svenska som andraspråk. I denna bok presenteras 350 böcker som är lämpliga att använda i förskolan, skolan och på fritiden av barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska. I boken finns också ett par inledande metodkapitel där författarna ger exempel på hur man kan arbeta praktiskt med inspiration från böcker och berättande. Vid vart och ett av boktipsen anges bland annat om de finns inlästa som talbok eller ljudbok, om det finns material som kan användas för att stödja berättandet, språkets svårighetsgrad samt om boken ingår i en serie. Författarna (Fia Andersson, Annika Löthagen och Karin Sohlgren) har haft som utgångspunkt att alla böckerna som nämns i boken ska passa och hålla för högläsning.

Godis för små öron – högläsningsböcker för barn från 4 till 9 år

Godis för små öron är en bok fylld med mer än 200 böcker som är särskilt lämpliga att läsa högt för mindre barn, barn mellan 4 och 9 år. Boktipsen är kommenterade och indelade i rubrikerna: bilderböcker med budskap, dur och natur, familj och syskon, fniss och fantasi, förr i tiden, rim och ramsor, dikter och verser, sagor från många länder och tider, små och stora mysterier, sorg – men också tröst, vänner, kompisar, kärlekar samt för den vuxne. Boken har några år på nacken nu, men boktips blir väl sällan inaktuella, så jag rekommenderar ändå denna lilla pärla till boktipsbok. Även denna bok är skriven av Inger Hasselbaum.