Att samtala om böcker

Att samtala om de böcker man läst var för sig eller högt tillsammans ger en ytterligare dimension till läsningen. Aidan Chambers skriver också i sin bok Böcker inom och omkring oss att föra bra samtal om böcker är den bästa övning man kan få för att kunna föra givande samtal om annat. När vi hjälper barnen att samtala om böcker de läst, hjälper vi dem också att kunna uttrycka sig om annat i livet. Men dessutom är ju att samtala om böcker i sig en värdefull aktivitet.
Böcker inom och omkring ossAidan Chambers har utvecklat en egen modell just för boksamtal. Han skriver i Böcker inom och omkring oss om samtalets tre ingredienser:

  • Att utbyta entusiasm (dela med sig av sin läsupplevelse, diskutera vad man gillar och inte gillar i en viss bok)
  • Att utbyta frågetecken (diskutera om sådant som kan vara svårt att förstå i en bok, skapa en gemensam förståelse för texten)
  • Att utbyta kopplingar och upptäcka mönster (löser problem och reder ut svårigheter i en text genom att leta sammanhang och mönster)

Aidan Chambers har också skapat ett gediget frågebatteri som man kan använda sig av när man ska samtala om böcker i en grupp. Det är massor av frågor som i sin tur är indelade i tre kategorier: Grundfrågor, Allmänna frågor och Specialfrågor. Tanken är inte att man ska beta av hela denna omfångsrika frågelista, men den är väldigt bra att ha som inspiration. I boken ger han också massor av konkreta tips och råd kring att ha boksamtal och dessutom delar han med sig av sina egna erfarenheter gällande boksamtal som han haft. Så hans bok Böcker inom och omkring oss är ett hett tips för den som vill jobba med böcker t ex i en skolklass.

Läslust i hemmet : så stödjer du ditt barns skriv- och läsutvecklingMen det finns förstås också andra böcker och andra metoder som handlar om att samtala om böcker. Läslust i hemmet – så stödjer du ditt barns skriv- och läsutveckling fokuserar på hur du som förälder kan stärka ditt barns utveckling när det gäller skrivande och läsande, och hur ni tillsammans kan närma er bokstäver, ord och bild på olika sätt. I boken finns också tips på hur man tillsammans kan samtala om böcker och/eller filmer. Författaren Carina Fast nämner en trestegsmodell:

  1. Återberätta (nysta upp berättelsen tillsammans med barnet, vad hände egentligen i boken eller filmen)
  2. Gissa och dra slutsatser (gå utanför texten och fantisera om hur någon har tänkt eller varför något har hänt)
  3. Ta ställning (för eller emot personernas val och handlingar, vad tycker du och barnet om det som har hänt i boken eller filmen och hur motiverar ni ert ställningstagande)