Hejdå! Begravningsboken

Hejdå! Begravningsboken är en intressant och läsvärd bok om ett ämne som få böcker tar upp. Begravningar är något som vi alla får vara med om förr eller senare, vare sig man vill eller inte. Kanske måste man planera en närståendes begravning eller så vill man fundera över hur man själv vill ha sin egen begravning. Lotte Möller har skrivit Hejdå! Begravningsboken, som är en bok som tar upp i stort sett allt man behöver veta om begravningar.

 

Lotte Möller skriver om det man måste bestämma på begravningsbyrån, som valet av kista, borgerlig eller kristen ceremoni, tidpunkt för begravning, annons i tidningen, kremering, priset för begravningen, minnesstunden och så vidare. Hon går igenom hur man gör för att välja begravningsbyrå och granskar begravningsbranschen. Vad får man egentligen för priset? Vad kan man göra själv? Måste man ens anlita en begravningsbyrå? Hon tar också upp frågor som kan kännas extra jobbiga att fundera på, sådana som man knappt vågar ställa till begravningsentreprenören eller sådana som kan kännas jobbiga att besluta om. Hon berättar också om hur man kan planera inför sin egen begravning genom att exempelvis fylla i Vita arkivet eller Livsarkivet.

 

Jag tycker att Hejdå! Begravningsboken är en läsvärd och intressant bok. Kanske handlar den om ett tungt ämne, men det är också ett ämne som få av oss är ordentligt insatta i och som vi faktiskt borde ha koll på innan det blir aktuellt eftersom det väl underlättar när man hamnar i den situationen att man behöver planera någons begravning. Dessutom är det inte helt fel att reflektera över hur man själv vill ha det den dagen man går ur tiden, om inte annat för sina anhörigas skull. Lotte Möller förklarar dessutom allt på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt. Boken är utgiven av bokförlaget Arena.