Hjärnkoll på skolan

hjarnkoll-pa-skolanNu har ytterligare en bok i serien Hjärnkoll kommit. Sedan tidigare har vi kunnat få Hjärnkoll på vikten, maten, värken och smärtan. Nu tränger författarna också in i skolans värld och ger oss Hjärnkoll på skolan. Boken är precis som de övriga böckerna i serien skriven av Martin Ingvar och Gunilla Eldh samt utgiven av Natur & Kultur.

Bokens fullständiga titel är Hjärnkoll på skolan och varför barn behöver dig för att lära och det är också det som är bokens fokus. Hjärnans utveckling förutsätter nämligen att vi vuxna kan ge barnen motivation, återkoppling, utmaningar och trygghet. Dessutom är barnens hjärnor extra känslig för miljöfaktorer som mat, sömn och fysisk aktivitet. Författarna menar att livet i klassrummet behöver få nytt syre från hjärnforskningen och beteendevetenskapen. De vill få in ett vetenskapligt perspektiv även till skolans värld.

Boken vänder sig alltså till skolpersonal för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens lärande utifrån den aktuella hjärnforskningen. Men boken vänder sig också till föräldrar. Under barnens första år är det ju föräldrarna som är dess ”lärare” och det är ju också då som grunden läggs. Under de första åren i barnens liv är nämligen hjärnan som mest formbar och mottaglig, men också som mest känslig för miljöfaktorer. Jag tror även att eleverna själva har en hel del att lära av denna bok. Inte minst gäller detta vuxenstuderande. Men även om man som vuxen har kommit långt från skolans värld och ännu inte har egna barn i skolåldern kan man faktiskt hitta en del guldkorn här. Lärande förekommer ju under hela livet, inte bara i skolan.

Boken är lättläst, lättillgänglig och fylld med målande beskrivningar och konkreta exempel som gör att det är enkelt att förstå trots att boken faktiskt bygger på vetenskap. Hjärnkoll på skolan är en läsvärd bok som jag rekommenderar varmt. Ta gärna en titt på de övriga delarna i serien också, för även de är riktigt intressanta och läsvärda.