Högläsningsprojekt

Genom åren har det genomförts en lång rad olika högläsningsprojekt runtom i vårt avlånga land. Det kan vara allt ifrån ett litet projekt som har genomförts på en förskola eller skola, till stora nationella projekt som involverat tusentals människor. Här tipsar jag om och uppmärksammar några av de högläsningsprojekt som jag själv läst och hört talas om. Men det finns såklart många många fler att inspireras av.

Läs för mig pappa

Sedan i slutet av 1990-talet drivs projektet Läs för mig pappa av En bok för alla tillsammans med flertalet fackförbund. Projektet går ut på att stimulera män att läsa för sina barn och i förlängningen förhoppningsvis också läsa mer själva. Projektet vänder sig till pappor och styvpappor som har barn i åldrarna 0-10 år. I inledningen av projektet får papporna träffa en författare och en barnpedagog som berättar om barns språkutveckling och vilka böcker som passar barn i olika åldrar. De gör också studiebesök på biblioteket och med sig hem får papporna ett paket med böcker till sina barn samt en bok till dem själva. Projektet initierades när man såg att läsning både är en klassfråga och en könsfråga. Kvinnor läser mer än män. Flickor läser mer än pojkar. En förklaring till detta är att det saknas bristande läsande förebilder för pojkarna, vilket man då i och med projektet hoppades ändra på. Projektet fick enormt stort genomslag och har nu vidareutvecklats till ett nytt projekt Läs för mig, där man inte bara vänder sig till pappor utan till alla vuxna i barns närhet. Syftet är fortfarande detsamma dock – för att barn ska läsa krävs det att vuxna läser.

Godnattsagor inifrån 

Godnattsagor inifrån är ett annat projekt som har några år på nacken och som faktiskt numera har blivit en permanent verksamhet. Projektet handlar om att ge föräldrar som sitter i fängelse möjlighet att tala in godnattsagor på cd till sina barn. Syftet är att stärka relationen mellan barn och förälder och minska de negativa effekter som kan uppstå i och med fängelsetiden. Idén kommer från England där projektet numera är väletablerat och där det rönt stort intresse och vunnit ett flertal priser. Godnattsagor inifrån finns idag på hela nio anstalter runtom i landet. I projektet har internerna fått träna på sitt berättande och fått tips på böcker för barn av en bibliotekarie. Sedan får de läsa in en saga på en cd-skiva, som därefter skickas tillsammans med ett bokpaket och ett foto på pappan till barnen. Mer än 10 000 barn i Sverige har en mamma eller pappa som sitter i fängelse.

Läskraft

Det är välkänt att äldre stimuleras för lite på många boenden. Många anhöriga klagar över att de äldre aktiveras för dåligt i vården. Men de senaste åren har det faktiskt kommit många spännande projekt för de äldre, bland annat högläsningsprojekt. Läskraft är ett av dessa. Läskraft är ett högläsningsprojekt för frivilliga, anhöriga och personal som besöker äldre på deras boenden och läser högt för dem. Inte minst är högläsning bra för demenssjuka personer. Förutom att bjuda på en läsupplevelse så inbjuder högläsningen nämligen till samvaro. Texten kan väcka minnen och öppna dörrar till livet som det en gång var. Samtal kommer igång och allt sammantaget ger den stimulans som är så viktig för att hålla det friska hos en demenssjuk person levande så länge som möjligt. Dessutom skapar läsningen glädje och ro och känslan av välbefinnande kan stanna kvar långt efter att själva läsningen är avslutad.

Allas barnbarn

Allas barnbarn startade redan för 17 år sedan som ett treårigt projekt, men även detta projekt har blivit permanent. Från början deltog fem kommuner – idag deltar ett 70-tal kommuner! Projektet går ut på att äldre personer kommer och högläser för barn på förskolor. På så sätt blir det inte bara ett läsfrämjande, utan också ett generationsöverskridande projekt. Många barn har idag ingen större kontakt med den äldre generationen och vice versa, så det finns många vinster med projektet.