Informationskompetens

Jag har fått recensionsexemplar av en bok som heter Informationskompetens, skriven av Martin Lindqvist och Peder Söderlind (Santerus förlag). Vid första anblick såg boken tråkig ut, men när jag tittade närmare på den insåg jag vilken guldgruva den är för alla som på något sätt arbetar med information. Boken riktar sig till studenter och forskare på universitet, men också till de som i sitt arbete måste söka, bedöma och bearbeta information på olika sätt. Informationskompetens handlar om hur information tillkommer, lagras och görs tillgänglig, men också vilka kunskaper och egenskaper som en informationssökare bör skaffa sig. Boken är tänkt som en grundbok i informationskompetens där man lär sig att reflektera över den information man finner och hur man lär sig att värdera den information som man dagligen utsätts för. Boken är mycket välskriven och pedagogisk och den ger många exempel och aha-upplevelser. En läsvärd bok!