Kalle är mobbad – Aktionsgruppen ingriper

Kalle är mobbad : aktionsgruppen ingriperKalle är mobbad – Aktionsgruppen ingriper är en intressant bok som handlar om mobbing och om den mobbades upplevelser, men som också fokuserar på en lösning. I boken får vi ta del av fyra olika karaktärer som alla är killar i högstadiet. Det är Kalle som är den mobbade, Klas som är mobbaren samt Viktor och Hassan som står utanför men som gärna vill hjälpa Kalle. Viktor och Hassan bildar en aktionsgrupp mot mobbing. De väljer att agera anonymt eftersom de vet att det blir de som åker på spö om Klas och hans medlöpare får veta vilka som står bakom aktionsgruppen.

Kalle är mobbad kan läsas som en spännande historia och stanna vid det. Men författarens syfte med boken är förstås att väcka frågor om mobbing, liksom att förmedla en känsla av att mobbing är ett problem som faktiskt går att lösa. Den passar därför mycket bra att använda som diskussionsunderlag, inte bara om mobbing, utan också om många andra teman. Den stärker också ungdomar som själva vill ta egna initiativ, som till aktionsgruppen här i boken. Boken visar också hur en enda lärare kan göra stor skillnad, även fast andra lärare och till och med rektorn väljer att blunda. Lösningen i boken handlar framför allt om att synliggöra mobbningen, och att fokusera på mobbaren. Det som aktionsgruppen gör i boken har hittills inte prövats i praktiken. Däremot finns det skolor som redan nu valt att använda sig av boken i undervisningen – till exempel ska samtliga högstadieelever på Gumaeliusskolan i Örebro läsa boken.

Boken vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet, från 12 år och uppåt, men också till vuxna som jobbar med ungdomar eller som är intresserad av fenomenet mobbing och självklart också till föräldrar. Den är lättläst, snabbläst och har ett bra driv. Kalle är mobbad är skriven av Eva Ericsson Klang, utgiven av Idus förlag och den finns bland annat att köpa på Bokus och på Adlibris.