Klimatkoden

De senaste åren har det getts ut många böcker inriktade på miljön och klimatet, alla med olika inriktning. Klimatkoden är en i skörden av böcker inom detta ämne, men den är annorlunda än de andra böckerna. På baksidan står det att boken vänder sig till den som vill kunna tolka de många klimatbudskap som möter oss, liksom för den som vill kunna påverka andra i klimatfrågan. Man får bland annat se hur Sverige står sig jämfört med andra länder och hur medelsvensken tänker kring klimat och miljö. Boken innehåller också intervjuer med ett flertal personer, till exempel politiker och företrädare för olika miljöorganisationer. Den större delen av boken består av konkreta tips för den som vill ”klimatsäkra” sitt dagliga liv, företag eller organisation. Tipsen är lika användbara för privatpersoner som för företagare som vill leva mer miljövänligt. Tipsen är mycket användbara och handfasta.

Klimatkoden är skriven av Pär Holmgren och Jessica Cederberg Wodmar. Den är utgiven av Medströms bokförlag.