Lev längre

I boken Lev längre får man ta del av de överraskande svaren från världens längsta livsstilsstudie. Redan 1921 inleddes en livsstilsstudie på 1500 amerikanska skolbarn i tioårsåldern. Gruppen har följts genom hela livet och nyligen har den siste deltagaren dött, 80 år efter att studien inletts. I boken presenteras resultaten från studien. Författarna Howard Friedman och Leslie Martin har granskat hela studien, spårat dödsorsakerna för studiens samtliga deltagare och försökt svara på frågorna: Varför lever vissa längre än andra? Vilka livsstilsfaktorer är avgörande för ett långt respektive kort liv? Författarna kom fram till en hel del överraskande resultat. Kostvanor, viktnedgång, motion och upplevd livsharmoni har en relativt svag koppling till den förväntade livslängden. Däremot finns en annan faktor som verkligen tycks påverka hur länge vi lever och det är vår personlighet! Så bokens slutsatser är att det som påverkar livslängden är personligheten, inte livsstilen!

En intressant bok som följer en spännande studie och ger ett överraskande resultat. Boken ger många nya, intressanta fakta och exempel. Men bokens stora behållning är de tips och råd som gör att man själv kan använda författarnas slutsatser till att försöka skapa ett längre och mer innehållsrikt liv. Man kan göra tester och få verktyg för att relatera studiens resultat till sitt eget liv. Lev längre är en läsvärd bok för de som tycker om hälsa och personlig utveckling. Boken är utgiven av Optimal förlag.