LL-förlaget

LL-förlaget är ett svenskt förlag som är inriktat på att ge ut lättlästa böcker. Varje år ger de ut omkring 30 nya titlar, dels nyskrivna böcker på lättläst svenska och dels omarbetade klassiker. Förlaget ger ut både skönlitteratur och facklitteratur. Förut drevs LL-förlaget av Centrum för lättläst, men numera ingår förlaget i MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Förlagets idé är att göra texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsningar, till exempel nyanlända, personer med dyslexi, lässvaga unga, personer med funktionsnedsättningar och äldre personer.

I de böcker som ges ut av LL-förlaget är språket anpassat för att det ska vara konkret och lättläst. De är ofta illustrerade, typsnittet är lättläst och den grafiska formen är tydlig med mycket luft kring text och bild.

Böckerna delas in i tre nivåer beroende på svårighetsgrad:

  • Nivå 1, Lättast, innebär enkla kapitelböcker med mycket lite text, enkla meningar, enkla ord, korta rader och många illustrationer. Böckerna har ett enkelt handlingsförlopp, de utspelas i en vardaglig miljö och de har få personer.
  • Nivå 2, Lättare, har också en enkel handling, ord och uttryck är välkända, meningarna är korta. De flesta böcker i den här nivån är illustrerade, men pocketböcker och klassiker kan sakna illustrationer.
  • Nivå 3, Lätt, är dels skönlitteratur och dels faktaböcker. De skönlitterära böckerna är tjockare kapitelböcker med längre meningar och ovanligare ord. Handlingen kan hoppa i tid och rum och böckerna har ett större persongalleri. Fackböckerna tar upp ämnen som kräver en viss förförståelse, men de är alltid illustrerade och bilden stöder texten.

Jag har läst två böcker utgivna av LL-förlaget, båda ingår i samma serie, nämligen Drömtraktorn 1 och Drömtraktorn 2. Böckerna handlar om två killar, två bästisar, som heter Daniel och Zeke. De verkar ganska skoltrötta och brinner mest bara för traktorer. I Drömtraktorn 1 får de i skoluppgift att laga något som är trasigt. De kommer då själva på att de ska laga en gammal traktor som stått ett bra tag i skogen. Kanske var det inte riktigt det som deras lärare hade i åtanke. Och traktorn tillhör ju egentligen den sure Gammelgösta. Men problem är till för att lösas, eller åtminstone ignoreras, för varför ska man låta problem hindra en från att uppnå sina drömmar?

Boken är skriven av Magnus Ljungberg, en välkänd barn- och ungdomsförfattare. Det här är hans första lättlästa bok för LL-förlaget. Den tillhör nivå 2, Lättare, har 120 sidor och saknar bilder. Jag hade lite svårt att komma in i den här boken först, sättet den var skriven på skiljde sig lite från andra lättlästa böcker jag läst. Den är också betydligt längre än andra lättlästa böcker jag läst denna månad. Men när jag väl kom in i den första boken så tyckte jag mycket om den. Framförallt för att den handlar om ämnen som man kanske inte läser så ofta om i ungdomsböcker i vanliga fall, skoltrötta killar, traktorer, vänskap mellan killar och kärlek från en killes perspektiv. Därför tror jag garanterat att de här böckerna har en stor målgrupp. Men också för att böckerna är så humoristiskt skrivna trots att vissa av de ämnen som tas upp är lite tunga.

Drömtraktorn 2 är en fortsättning på den första boken. Här fördjupas killarnas traktorintresse och de anmäler sig till sin första tävling i traktorpulling. Men det kommer också in något som hotar deras vänskap. Daniel får nämligen en flickvän och den avundsjuka Zeke tvingar honom att välja mellan honom eller tjejen. Som sagt, viktiga ämnen som också tål att diskuteras efter läsningen av boken.