Miljöekonomi

Miljöekonomi för en hållbar utveckling (SNS förlag) är skriven av Håkan Pihl och handlar precis som titeln säger om miljöfrågor ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är en lättläst introduktionsbok i ämnet och boken tar upp exempelvbis miljöskatter, subventioner och utsläppsrätter. Varför uppstår miljöproblem? Vad kan göras för att förhindra skador och hur kan en omvandling mot ett hållbart samhälle åstadkommas? Dessa frågor och många fler diskuteras och granskas samtidigt som man diskuterar lösningar på många problem. Boken är tänkt som lärobok på universitetet, men är också intressant för alla som är miljöintresserade.