Norstedts etymologiska ordbok

Norstedts etymologiska ordbok är ett av 2000-talets största och mest heltäckande etymologiska verk över det svenska språket. Närmare 20 000 ord presenteras med ursprung och förklaringar. Det är Birgitta Ernby, etymolog på Göteborgs universitet, som tillsammans med Språkdata har sammanställt denna innehållsrika och intressanta ordbok. Boken vilar på en vetenskaplig grund, men den är lättläst, lättförståelig och lättillgänglig för alla som är intresserade av ord, språk och ordens ursprung. Förutom den vidsträckta ordboksdelen så innehåller boken dessutom över 200 specialartiklar om ord, uttryck, ändelser, språk m.m. Det roliga är att boken spänner över ett så vitt och brett fält – den innehåller alla möjliga ord från vardagsspråk, formellt språk, slang, äldre språk och även de allra nyaste orden som uppkommit de senaste åren. Den här boken är verkligen en guldgruva till alla språkintresserade!