Mindful Eating – slut fred med kroppen och maten

mindful-eating-slut-fred-med-kroppen-och-matenMindful Eating innebär att man ska få ett mer njutbart förhållande till maten, kroppen och sitt ätande. Istället för att ständigt jojobanta, gå på diet eller ha ångest för sin kost eller kropp så förespråkar mindful eating att man ska lyssna till sin kropps signaler, ge kroppen den mat den behöver och njuta av sitt ätande utan ångest efteråt.

Mindful Eating – slut fred med kroppen och maten är en bok som presenterar mindful eating. Boken guidar läsaren till en större medvetenhet kring kosten och ätandet. I boken får man bland annat lära sig lyssna på kroppens egna signaler. Man får lära sig skilja på fysisk hunger, sug och mättnadskänslor. Det finns också många övningar och tester att använda sig av för att frigöra sig själv från alla matnojor och istället sluta fred med kroppen och maten. Dessutom medföljer en länk till ljudfiler med mat- och meditationsövningar samt en specialframtagen video med lugna yogarörelser.

Boken vänder sig till den som är trött på att tänka på om man äter rätt eller fel, den som får skuldkänslor eller känner ångest efter att ha ätit något onyttigt, den som tycker att relationen till mat och ätande påverkar ens liv eller bara till den som är nyfiken på hur en bättre relation till mat kan leda till mer glädje och frihet. Man behöver absolut inte ha några problem med maten för att få behållning av boken.

Det har nog aldrig funnits en mer lämplig tid för mindful eating. Vår relation till mat och våra kroppar har nog heller aldrig varit så motsägelsefull och komplicerad som nu. Vi har aldrig varit fetare och tillgången på mat har aldrig varit större. Samtidigt som rådande norm och ideal i samhället aldrig har varit magrare. Att inte kunna leva upp till dessa ideal skapar stress och känslor av skam och det gör oss olyckliga och sjuka. Mindful eating förespråkar ett helt nytt förhållningssätt som frigör oss från alla dieter, ideal, normer, skuld och kroppsnojor.

Författarna menar att mindful eating består av tre delkomponenter där varje del behövs för att konceptet ska fungera. Dels behövs mindfulness, vi måste utveckla förmågan att medvetandegöra vår situation, våra tankar, känslor och kroppens signaler. Dels behöver vi utveckla den speciella förmåga som färdigheterna i mindful eating ger oss, vi måste använda oss av den medvetna närvaron och applicera den på vår relation till mat, ätande och kropp. Dels behövs medkänsla och detta inte minst med oss själva. Boken ägnar ett kapitel vardera åt dessa tre komponenter. Vidare finns ett kapitel om hunger och ett kapitel om sug, triggers, matvanor och matovanor. Ett kapitel ägnas åt självbilden och de livsregler man fått med sig från barndomen.

Mindful Eating – slut fred med kroppen och maten är en inspirerande, peppande, lättläst och lättillgänglig bok som känns välbehövlig i vårt samhälle idag. Den rekommenderas varmt till alla som vill lära sig mer om kroppen, maten och ätandet. Boken är skriven av Anna Wikfalk, Veronika Ryd och Tia Jumbe. Den är utgiven av förlaget Bladh by Bladh.