Modern & nytänkande bok om familjer!

familjebokenwebb.jpgFamiljeboken är en faktabok om familjer och om hur barn kan bli till. Den är skriven av Eddie Summonen och illustrerad av C. Kåberg. Boken är utgiven av Vombat förlag, ett ganska nytt förlag som specialiserat sig på att ge ut barn- och ungdomsböcker som visar på att det finns en annan verklighet än den norm som annars gör sig gällande bland många av dagens barn- och ungdomsböcker.

Familjeboken visar att familjer kan se ut hur som helst. En människa och en katt kan vara en familj. Eller två pappor och ett barn. Boken visar upp olika slags familjekonstellationer och visar att ingen slags familj behöver vara mer rätt än en annan. Boken tar också upp olika sätt att få barn, som till exempel insemination, adoption och konstgjord befruktning. Den här boken kan äldre barn läsa själv, barn från kanske 9 år och uppåt. Men bäst är att läsa boken tillsammans med barnen, för det finns mycket att diskutera kring och prata om. Boken är också suverän att använda i skolor och förskolor, som en öppning till samtal om familjer och familjekonstellationer. Den är väldigt läsvärd och användbar.