När det som inte får hända ändå händer

ettlitetbarn.gifEtt litet barn dör – ett ögonblicks skillnad är skriven av Ingela Bendt. Boken handlar om sorgen efter ett litet barn som dött. Den är tänkt att vara ett stöd för föräldrar som nyligen förlorat ett barn samt deras anhöriga. Boken har också avsnitt som riktar sig till sjukhuspersonal, präster och andra som träffar drabbade familjer i sitt yrke. Man kan även använda sig av boken vid studiecirklar och liknande. Till varje kapitel finns därför frågor att samtala kring. I boken får man bland annat läsa att det finns olika sätt att sörja, män och kvinnor sörjer ofta olika, vilket kan vara en källa till konflikt. Man får också praktiska råd om inför begravningen och inför att skaffa ett nytt barn. En mycket läsvärd bok.