Nära föräldrar

För några veckor sedan fick jag veta att det finns en bok som heter just ”Nära föräldrar”, skriven av Jorun Modén och utgiven av Tecknade Bilder förlag. Man kan läsa om boken här. Jag beställde ett recensionsexemplar som jag nu har fått och läst.

Jag kände mig direkt hemma. Det här är boken som sammanfattar mina egna tankar om föräldraskap. Man får information om vad nära föräldraskap innebär, och varför det är bra för barnen och dess föräldrar. Man får också handfasta råd om hur man gör med sömnrutiner, amning, när barnet skriker, hur man bär barnet och hur man knyter an till barnet. Dessutom får man läsa andra nära föräldrars berättelser, vilket är mycket inspirerande. Boken fokuserar på barn från nyfödda och upp till tre år.

Boken är en motvikt till alla metoder, experter och nannyprogram. Den fokuserar på barnets behov och föräldrarnas egna instinkter som har funnits där i urminnes tider, mycket längre än nappar, barnvagnar och nannyprogram på teve.

Boken är indelad i två delar. Den första delen innehåller fakta om nära föräldraskap, om vad det är. Den innehåller också fakta om författaren, varför hon skrev boken och om hur hon blev en nära förälder. Bokens andra del innehåller sju redskap för nära föräldrar. Det är de sju grundtankarna som nära föräldraskap består av. Varje redskap har sitt eget kapitel med handfasta råd, information och berättelser från föräldrar.

De sju redskapen för nära föräldrar:

  1. Knyt an till barnet – Skapa kontakt genom beröring, rösten och luktsinnet. Undvik separationer.
  2. Amning och matning – Amma och flaskmata nära och naturligt och gärna så länge du och barnet vill.
  3. Bär ditt barn – Bär ditt barn nära och bekvämt.
  4. Sov nära barnet – Sov tillsammans med eller nära barnet.
  5. Tro på barnets skrik – Svara på barnets skrik. Erbjud närhet eller bröstet. Kommunicera med ditt barn.
  6. Se upp för strikta scheman och ”babyträning” – Ersätt inte närhetsbehovet med surrogat.
  7. Eftersträva balans i tillvaron – Ta hand om alla medlemmar i familjen.

Boken är pedagodisk och lättläst med ett väl utformat upplägg. Boken har många foton, tagna av Richard Ryan, och illustrationer tecknade av Anders Suneson. Det är även Richard Ryan som har tagit framsidesbilden ovan. I slutet av boken finns en bra, kommenterad litteraturlista.

Eftersom jag själv har anammat nära föräldraskap så rekommenderar jag naturligtvis boken. Även om man själv inte känner att man vill anamma alla grundtankarna så rekommenderar jag att man läser boken för att få ett alternativt synsätt. Jag tycker att BVC borde föreslå alla blivande föräldrar att läsa den här boken.