Pappa är undersköterska

pappa-ar-underskoterskaDaniel Lehto är undersköterska på ett senior- och äldreboende i Umeå. För att berätta för sin dotter Julia vad han arbetar med så skrev han en berättelse som heter Pappa är undersköterska. Den är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren, men finns också att köpa som bok. Daniel har både skrivit texten och ritat illustrationer till.

Boken inleds med följande rader:

Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt och intressant arbete. Men en gång för länge sedan trodde Pappa att han aldrig skulle kunna jobba med det. Att jobba inom vården var inget för Pappa. Åtminstone trodde Pappa det.

Därefter får vi ta del av vad han gör under sina arbetspass, vad de gamla människorna kan behöva hjälp med, vilka saker som man kan behöva i jobbet som undersköterska, men också om hur det kan vara att bli gammal, vad begrepp som hemtjänst, demens och diabetes betyder och lite om yrkets svåra situationer, så som när någon av de gamla människorna blir sjuka eller dör. Allting förklaras på ett otroligt pedagogiskt sätt så att barn enkelt förstår. Jag gillar att boken kan användas på många olika sätt, dels när man pratar om olika yrken, och dels när man pratar om vad som händer när man blir gammal och om vad döden är. Trots bokens kanske svåra ämne så blir den aldrig sorgsen eller tung, utan tvärtom hålls barnens intresse uppe av att de vill veta mer om ett ämne som de kanske annars inte vet så mycket om.

Pappa är undersköterska vänder sig till en bred målgrupp, men jag tror att barn från sex år ungefär kan ha störst behållning av boken. Boken är utgiven av Daniel Lehtos eget förlag.