Placera rätt

Placera rätt – Handboken för dina värdepapper är en handbok för investerare och sparare som vill veta mer om aktier, värdepapper och hur man ska tänka när man ska placera pengar. Den innehåller mycket info om sparande i värdepapper jämfört med de flesta liknande böcker som mestadels fokuserar på aktier och fonder. Bokens innehåll är intressant, den beskriver den svenska och den internationella kapitalmarknaden, de olika former av sparande som finns, placeringsstrategier och hur man tolkar ekonomisk information. Den är väldigt lättläst och har många exempel, bilder och diagram som förtydligar texten. Boken består av sex kapitel med övningsuppgifter efter varje kapitel vilket gör den användbar som litteratur i studiecirklar. Placera rätt är skriven av Per-Erik Håkansson, Lennart Lundquist, Urban Rydin och Jan Wiberg och den utgavs av Liber förlag.