PRAESA är årets ALMA-pristagare

tvdcexuyvrnlmaqzdzzb

PRAESA, Project for the Study of Alternative Education in South Africa, är årets mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA-priset) 2015.

PRAESA är en organisation baserad i Kapstaden, Sydafrika, och som sedan 1992 bedriver läsfrämjande arbete för barn och ungdomar.  Organisationen har tre grundläggande mål, nämligen att erbjuda barn högkvalitativ litteratur på de olika sydafrikanska språken, att samarbeta med och skapa nätverk mellan läsfrämjande organisationer och förläggare samt att initiera och genomföra aktiviteter som verkar för en levande läs- och berättarkultur i socialt utsatta områden. Verksamheten bedrivs i kontinuerlig dialog med aktuell forskning och i samarbete med volontärer på gräsrots-nivå. Organisationen jobbar för att uppmuntra barnens egen läsning, men också för att inspirera föräldrar, lärare, far- och morföräldrar att dela läsupplevelserna med barnen.

Bland annat har PRAESA producerat en serie små böcker på olika afrikanska språk för att stimulera barns läsning på det egna språket. De har också ett projekt som kombinerar muntligt berättande med läsning, dramatisering och sånglekar. Dessutom har projektet startat ett stort antal läsklubbar, både i Kapstaden och i andra provinser.