Psykopatens grepp

För några dagar sedan läste jag i vår lokaltidning att en studie som nyligen presenterats visade antalet anmälningar när det gäller våld mot kvinnor ökat samtidigt som våldsutsatta kvinnors skydd blir allt sämre. Var tredje vecka dödas en kvinna av sin partner i Sverige. Helt osannolika siffror faktiskt. Jag har precis läst en bok som handlar om det här med farliga relationer. Psykopatens grepp skriven av Aud Dalsegg och Inger Wesche (Optimal förlag). I boken kan man läsa att det är vanligare att möta en psykopat än man tror. Amerikanska undersökningar har visat att åtta procent av höga chefer har psykopatiska drag och 10-15 procent av skandinaviska män är våldsamma mot sin partner. Det är fler kvinnor än man tror som lever med en psykopat och det är också extremt vanligt att man stannar kvar i förhållandet för att man tror att det kommer att bli bättre, framförallt om man har barn. Men att stanna är en livsfarlig strategi, inte minst när man tänker på statistiken som visar att en kvinna dödas av sin partner var tredje vecka bara här i Sverige. I boken Psykopatens grepp, som fokuserar på offren, så får man ta del av konkreta råd om hur man tar sig ur psykopatens grepp.

I början av boken beskriver författarna vad en psykopat egentligen är och vad som räknas till psykiska och fysiska övergrepp. Därefter beskrivs relationen, hur det känns att sitta fast i psykopatens grepp. Man får ta del av drabbade kvinnors historier. Ett kapitel handlar om kampen om barnen och hur man går till väga ifall domstolen är den enda lösningen. I boken behandlas också andra relationer än kvinna-man-relationer. Man kan också ha andra slags relationer till psykopater. På arbetsplatsen till exempel, där man kan utsättas för exempelvis mobbning och sexuella trakasserier. Att vara anhörig eller vittne är också något som behandlas i boken. Den sista delen av boken handlar om hur man tar sig ut ur greppet. Det handlar om vad man gör rent konkret, vilka tankar och känslor som kan komma fram, hur man bearbetar och går vidare.

Psykopat är en term inom psykiatrin. För att fastställa diagnosen finns en checklista med 20 olika personlighetsdrag som ska bedömas. Alla som slår, hotar eller trakasserar kvinnor är kanske inte psykopater enligt checklistan, men boken Psykopatens grepp är ändä läsvärd för alla som lever eller har levt i en farlig relation samt för de som är anhöriga till eller kommer i kontakt med de drabbade människorna.