Skrivarböcker

Skrivsätt. Handbok för unga skrivare, av Sigbritt Ernald

Den här boken riktar sig till tonåringar som vill skriva. Den tar upp en mängd genrer; bland annat dagböcker, brev, nyhetsartiklar, reportage, sagor, insändare och noveller. Boken beskriver hela skrivprocessen från att samla in material till att korrekturläsa och bearbeta texten. Även ett avsnitt om källkritik finns med. I slutet finns en utförlig, kommenterad lista på böcker att läsa vidare i. Boken är pedagogisk, lättläst och framförallt inspirerande. Bra för svensklärare att hämta inspiration ur också.

Skriv på! En handbok i skrivandets konst, av Elisabeth George

Kriminalförfattaren Elisabeth George håller också i skrivarkurser och det här är en handbok hon har skrivit om just skrivandets konst. Hon berättar om hela skrivarprocessen, samtidigt som hon ger mycket exempel, både från egna böcker, andras böcker och elevtexter från sina skrivarkurser. Boken innehåller en mängd praktiska råd, bland annat om miljö och karaktärer. Den är tydlig, detaljerad och läsvärd. Man får också läsa om författarens egna tankar om skrivandet, vilket är mycket roligt och intressant.

Författarens verktygslåda – att läsa och skriva sakprosa, av Torsten Thurén

En inspirationsbok för den som vill skriva sakprosa, men också intressant för de som vill skriva grundliga textanalyser. Boken innehåller ett stort antal verktyg som skribenten kan använda för att fånga och behålla läsarnas intresse. Den innehåller också en mängd kommenterade exempel på hur kända journalister och författare själva har använt sig av dessa verktyg i sina skrifter. Det är intressant och lärorikt att se hur erfarna skribenter gör, men också inspirerande för det egna skrivandet.