Småfilmer – Fia och djuren

72259294_o_2Småfilmer är bilderböcker på DVD, utgivna av Gammafon förlag.  Småfilmerna är tänkta för de allra yngsta och de här filmerna saknar häftiga ljud- och bildeffekter och det snabba tempo som man annars ofta ser i barnprogrammen på barnkanalerna. Här är det istället ett lugnt tempo, en berättarröst som läser sagan ur bilderboken och bokens originalbilder tillsammans med få, utvalda animationer, ljudeffekter och lugn bakgrundsmusik. Bilderböckerna har valts ut för att passa de yngsta barnen och det är ungefär tre små filmer per DVD. Till exempel finns de populära sagorna om Gittan och Älgbrorsorna som Småfilm. En av de senaste är Fia och djuren. En charmig bok/film som uppskattas av barnen. På DVD-filmen finns de tre böckerna Fia och djuren, Fia och djuren på dagis samt Fia och djuren, alla ska vara med. Härliga små filmer som man kan låta  de yngsta barnen se med gott samvete!