Sociala medier

Sociala medier är faschinerande. Om man använder dem på rätt sätt kan man både påverka och förändra med hjälp av dem. Sociala medier – En halv sekund från ord till handling är en bok där man får ta del av hur kända personer, politiker och företagare använder sig av sociala medier för att nå fram med sitt budskap. Bokens stora del innehåller intervjuer med ett trettiotal kända och mer okända makthavare i bloggosfären. Det är väldigt intressant att läsa om hur de tänker och tycker kring de sociala medierna. Författare är Paul Ronge, journalist, PR-konsult och medietränare. Boken utges av Optimal förlag.