Sorgboken

I den bästa av världar dör inte föräldrar. Inte heller syskon och kompisar. Tyvärr händer det ändå, för precis så orättvist kan livet vara. Till exempel så är det ungefär 3000 barn som förlorar en förälder Om man har förlorat någon och behöver tröst och hjälp är Sorgboken av Maria Farm perfekt. Det är en av få böcker om sorg och döden som riktar sig till barn och unga. Den är också användbar för alla vuxna som finns runt omkring de barn och ungdomar som har förlorat någon.

I boken kan vi bland annat läsa om döden, vad som händer när en närstående dör, om självmord, chock, sorgens alla faser, vad som händer efter döden, att orka med sorgen, sorgbearbetning , om mamma eller pappa träffar någon ny och vart man kan vända sig för hjälp. Maria Farm är psykolog och har lång erfarenhet av att arbeta med människor i kris. Boken är utgiven på Rabén & Sjögren. Den vänder sig till barn och unga från 10 år och uppåt.