Storytelling

Storytelling är ett marknadsföringsgrepp som handlar om att bygga upp en historia kring ett företag eller en produkt som engagerar allmänheten, vilket i sin tur säljer in företaget/produkten, förmedlar företagets värderingar och även kan användas i marknadsföringen. Man kan använda storytelling för att engagera och motivera personalen, men också för att särskilja sig från konkurrenterna. Icas reklamfilmer uppbyggda kring Stig och den övriga personalen är ett exempel på storytelling precis som Ikeas story kring sitt företag.

Boken Storytelling är skriven av Emma Dennisdotter och Emma Axenbrant och utgiven på Liber förlag. Den berättar om vad storytelling är och hur ett företag kan använda sig av detta för att uppnå olika syften såväl externt som internt. Boken är väldigt intressant och storytelling ligger verkligen i fronten av modern marknadsföring, vilket gör den extra intressant att läsa. Boken Storytelling är dessutom väldigt inspirerande skriven och fylld med spännande exempel, vilket gör den ännu mer lockande.