Temasöndag: ADHD

ADHD är en vanlig funktionsnedsättning, ca fem procent av alla barn har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder. Kärnsymptomen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. ADHD ser olika ut hos olika personer. En del har det lätt där andra har svårare och tvärtom. Hur mycket det påverkar ens vardag beror på vilket sammanhang man är i, vilka krav som ställs på en och omgivningens bemötande. De egenskaper som man kan uppleva som hinder i vissa sammanhang, kan vara tillgångar i andra.

Eftersom omkring 5 % av alla barn har ADHD är det stor sannolikhet att man stöter på någon som har det, antingen har man det själv, någon i familjen, någon i omgivningen, någon i ens skolklass, eller någon som går på samma aktivitet som en själv. Som vuxen är det också vanligt att man kommer i kontakt med barn eller vuxna som har ADHD, t ex på jobbet eller i föreningslivet. Därför kan det vara bra att lära sig lite om ADHD. Framförallt för barnens del tror jag, för att de exempelvis ska ha förståelse för varför deras klasskompis med ADHD reagerar som hen gör och för att de ska förstå att ADHD inte är bara en begränsning, utan att det också innebär många styrkor. För de barn som har ADHD kan det också vara bra att få en bättre förståelse för vad ADHD är, vilka utmaningar man kan ställas inför, hur man kan underlätta för sig själv och att man inte är ensam.

Som blivande bibliotekarie vill jag därför slå ett slag för böcker som ett bra medel för att lära sig mer och få ökad förståelse. Idag tänker jag därför tipsa om böcker som handlar om ADHD. Jag kommer att fokusera på böcker för barn och böcker om barn som har ADHD som vänder sig till dig som förälder. Håll utkik lite senare idag här på bloggen så kommer ett långt inlägg med tips på böcker.