Vad är lättläst?

Det finns flera sätt varpå man kan mäta läsbarhet och hur lättläst en text är. Läsbarhetsindex, LIX, är ett vanligt mått som används för att ange texters svårighetsgrad. För att räkna ut LIX-värdet utgår man från textens genomsnittliga meningslängd och andelen långa ord i texten. Enklast är att använda en LIX-räknare som räknar ut detta automatiskt. Det finns en tabell som man kan titta i när man har fått fram LIX-värdet, för att se hur svår texten anses vara utifrån LIX-värdet.

Läsbarhetsindex
< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 – 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

 

Lix har blivit kritiserat bland annat utifrån att ord kan vara svåra, även om de är korta. Ordet ”julafton” anses vara svårt, eftersom det är långt (sju bokstäver) medan ordet ”ria”, alltså ett gammalt torkhus, är kort. Men faktum är att en text som består av kortare meningar och enklare ord är mer lättläst än det motsatta. Långa meningar är ofta svårare att tolka än korta, och långa ord är ofta svårare att förstå än korta. Sedan finns det givetvis alltid undantag. (infon hämtad från Nypon förlag).

Det finns också något som heter Ordvariationsindex och OVIX-värde. Dessutom brukar förlagen dela in sina böcker i olika nivåer för att kategorisera hur lättlästa de lättlästa böckerna är. Dessa kategorier heter olika hos olika förlag.

Vilka behöver lättlästa böcker?

En PIAAC-studie från 2013 visade att drygt 13 procent av Sveriges vuxna befolkning eller cirka 800 000 personer har en läsförmåga som innebär att de har ett behov av lättillgängliga texter. Dessa grupper anses kunna ha behov av lättlästa böcker:

 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • Ovana eller ointresserade läsare
 • Äldre och demenssjuka
 • Barn och unga som håller på att lära sig läsa
 • Personer med svenska som andraspråk
 • Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • Personer med dyslexi
 • Personer med koncentrationssvårigheter
 • Personer med språkstörning eller hörselnedsättning

Krav på lättlästa böcker

Att skriva lättlästa böcker är nog inte så lätt.

Bokförlaget Hegas har tagit fram fem kriterier för lättlästa böcker:

1. Handlingen ska vara rak och tydlig. Läsaren ska på ett enkelt sätt kunna följa med i händelseutvecklingen.
2. Antalet medverkande ska vara begränsat. Ett persongalleri likt de ryska klassikerna är inte att tänka på.
3. Det får inte förekomma parallellhandlingar som förvirrar och försvårar läsningen.
4. Språket ska vara enkelt och korrekt. En lättläst bok ska innehålla lätta ord och korta meningar.
5. Den litterära kvaliteten ska vara hög och handlingen fängslande. Det måste vara kul och spännande att läsa!

Det är dock inte bara själva ordmängden och innehållet i böckerna som ska anpassas till målgruppen, även utformningen av boken kan behöva anpassas.

Förlaget Argasso skriver att deras böcker har en anpassad utformning för att ge en tydlig och lättläst text. Deras böcker har:

 • Läsvänligt och speciellt utformat typsnitt
 • Vänsterställd text med ojämn högerkant
 • Väl avgränsade stycken och korta kapitel.

Specialpedagogiska myndigheten skriver att följande punkter kännetecknar en lättläst text:

 • De är inte särskilt långa
 • De har ett personligt tilltal, dvs en författarröst
 • De innehåller omväxlande korta och långa meningar
 • De innehåller ord som får meningar att hänga ihop
 • De undviker långa substantiv
 • De undviker främmande ord
 • De innehåller tydligt förklarade orsakssamband
 • De undviker passiv form
 • De undviker abstrakta begrepp
 • De använder praktiska exempel

Många av de lättlästa böckerna har speciella lärarhandledningar, läsnycklar, läsförståelsefrågor och liknande, antingen längst bak i boken eller så finns det att ladda ner eller beställa från förlagens webbplatser. Tanken är att man kan behöva jobba med böckerna under och efter läsningen och då finns det underlag för detta.

Är du intresserad av det här med lättlästa böcker rekommenderar jag att kolla på förlagens hemsidor, men också på dessa länkar:

https://www.spsm.se/

https://webbshop.spsm.se/globalassets/pdfer/vad-ar-lattlast.pdf/

http://www.mtm.se/

One thought on “Vad är lättläst?

Comments are closed.