Vad är mångfald?

Månadens tema i Temaläsning 2017 är mångfald. Det är ju ett ofantligt brett begrepp. Det finns säkert också flera olika förklaringar till begreppet beroende på vem man frågar. För mig handlar det i alla fall om jämlikhet och inkludering för alla människor oavsett bakgrund och alla människors lika värde. Självklart är det viktigt med mångfaldsarbete på många områden, så som skola, arbetsplatser, vården, förskolorna, media och så vidare i all oändlighet. Men det som jag tänker fokusera på här och nu är mångfald i litteraturen och då främst i barnböcker. För mig är mångfald i litteraturen helt enkelt sådana böcker som:

  • Speglar samhället så som det verkligen ser ut
  • Ifrågasätter normer, traditioner och rådande strukturer
  • Innehåller karaktärer som är olika, både på insidan och utsidan, för att kunna ge alla människor en möjlighet att känna igen sig och identifiera sig

Jag tänker att det finns ganska många olika ingångar på det här temat. Men här är lite förslag på vad jag skulle vilja tipsa om under denna månad:

  • Kön (böcker som inte är könsstereotypa, utan visar att flickor och pojkar kan göra precis vad de vill, oavsett vilket kön personen har)
  • Funktionsvariation (böcker som innehåller karaktärer som har någon form av funktionsvariation, och det kan vara alltifrån adhd, eller hörselskada till att vara rullstolsburen)
  • Sexualitet/könsidentitet (böcker som speglar olika former av kärlek och könsidentiteter)
  • Etnicitet (böcker som har karaktärer med annan hudfärg än vit, men också böcker som handlar om andra kulturer än vår)
  • Familjebildning (böcker som innehåller stjärnfamiljer, regnbågsfamiljer, bonusfamiljer osv)

Jag har läst genuspedagogik, vilket är ett otroligt intressant ämne. Men jag är absolut ingen expert på något sätt. Och jag har säkert en hel del inbyggda normer, fördomar och perspektiv jag med. Men jag har en vilja att lära mig mer, och att synliggöra mångfald i litteraturens värld och det är med den utgångspunkten jag tar mig an temat nu i mars. Nu kör vi!

Förresten – tipsa gärna vad ni skulle vilja läsa om under månadens gång.