Vad säger journalisterna?

Vad säger journalisterna? Om etik, makt och ansvar är en bok där elva verksamma journalister själva intervjuas och får berätta om vad de tycker om sitt yrke och sina upplevelser, om hur de ser på sin roll och sin professionella hållning. Det är en ganska stor spridning på journalisterna som deltar i boken, det finns såväl reportrar som chefer med och journalisterna jobbar såväl inom dagspress som på etermedier och på nätredaktion. Det som de intervjuade journalisterna dock har gemensamt är att alla har en lång och bred erfarenhet av journalistik. Bland bokens deltagare finns bland annat bland andra Erik Fichtelius, SVT, Ingrid Hedström, DN, Martin Jönsson, SvD och Britt-Marie Mattsson, GP. Bokens är skriven av Lisbeth Gustafsson och Ami Lönnroth och boken är utgiven av Sim(o) Institutet för Mediestudier.