Vårt klimat

Klas Eklund är en välkänd person för oss som läst ekonomi. Han är en av Sveriges mest kända ekonomer – han har arbetat i finansdepartementet och i bankvärlden, han har varit rådgivare till två statsministrar och till EU-kommissionens ordförande. Många är vi också som har hans bok Vår ekonomi (som faktiskt är Sveriges mest sålda ekonomibok) hemma i bokhyllan. Han har också skrivit boken Vårt klimat, en innehållsrik bok som på ett pedagogiskt och intressant sätt förklarar den globala uppvärmningen, miljöproblemen och vad som händer med vårt klimat. Det är svåra frågor, men Klas Eklund förklarar på begripligt språk. Illustratören Lena Eliasson har försett boken med diagram och bilder som ger ytterligare förståelse och förklaring till texten. Boken vänder sig till alla som vill förstå vad som sker med vårt klimat samt vad som kan och bör göras åt det. En angelägen bok om ett viktigt ämne och också en av de absolut bästa miljöböckerna på marknaden eftersom den är faktaspäckad, men ändå lättläst.