Webbjournalistik

Som journalist kan man jobba inom många olika områden; tidningar, radio och tv är kanske det man först kommer att tänka på, men idag blir det också allt vanligare med webbjournalistik, alltså att publicera texter och tv-inslag på nätet. Dock får man inga större kunskaper om nätjournalistik på dagens journalistutbildningar. Att läsa en bok om webbjournalistik kan kanske fylla kunskapsluckorna. Webbjournalistik av Kristian Lindquist är troligen den första boken som skrivits om detta ämne. Det är en innehållsrik och omfattande bok som ger läsaren en god inblick i hur man arbetar på en webbredaktion. Man får gott om råd och tips när det gäller det praktiska arbetet. Det är snarare en bok i webbjournalistik än om webbjournalistik. Man får bland annat läsa om hur man skriver för webben, redigerar, värderar nyheter, involverar läsarna och använder sociala medier. Det finns också kapitel om de lagar och regler som gäller när man publicerar på nätet. Boken är lättläst, inspirerande och detta är verkligen en guldgruva för den som arbetar med eller vill arbeta med webbjournalistik.