Yppighetens nytta

”Yppighetens nytta – konsumtionens viktiga roll i samhället” är skriven av Jonas Frycklund.

Hela tiden hör man kritik av konsumtionssamhället. Det är ur ett miljöperspektiv, ur ett moraliskt perspektiv osv. Det finns rörelser som ”en köpfri dag”. Frycklunds bok har granskat konsumtionskritikerna och kommit fram till att kritiken inte är ny. I alla tider har konsumtionen ansetts som slösaktig. Fryklund hävdar dock att konsumtionen faktiskt kan vara bra. Aktiva konsumenter bidrar lika mycket till samhällsutvecklingen som producenterna. Om ingen köper varor så är det ingen mening att utveckla dem. Utan gårdagens konsumenter hade vi inte fått uppleva den tekniska utveckling som ses som självklar idag. Utan dagens och framtidens konsumenter kommer vi inte att få det fortsatta framskridandet som behövs för att bland annat lösa miljöproblemen.

En intressant tanke var det här med slösaktiga statusprylar. Ofta hör man att det är slösaktigt att köpa märkessaker, att det blir en stor påverkan på miljön att konsumera bara för konsumtionens skull. Men skillnaden mellan en billig och en dyr handväska är marginell. I grund och botten är det samma fysiska pryl. Möjligen är materialet en aning dyrare i den dyra väskan, men inte så dyrt att det motsvarar priskillnaden till den billiga väskan. En stor skillnad ligger nämligen i det immateriella värdet, det vill säga att väskan är en statussymbol. Det är själva märket man betalar för. Den dyra väskan har alltså inte mer påverkan på miljön än den billiga. Istället kan man se det tvärtom. Om man köper en billig väska så har man pengar kvar att köpa andra saker för, som i sin tur påverkar miljön. Enligt Frycklund är konsumtionen av statusprylar därför miljövänlig eftersom den minskar miljöbelastande produktion pch istället gynnar produktion av tjänster och andra immateriella värden.

En annan tankvärd sak är att nya varor ofta är mer miljövänliga än gamla, t ex en ny kyl som är utvecklad för att vara så klimatsnål och miljövänlig som möjligt. Jämfört med en gammal kyl som drar extra mycket ström och även innehåller mer miljöfarliga delar.

Det är en intressant bok. Författaren ville skapa debatt med boken och det har han gjort. Debatten kring konsumtionssamhället har både breddats och fördjupats. Boken är läsvärd och tankvärd.