Färg- och formbok Fem myror är fler än fyra elefanter

farg--och-formbok-fem-myror-ar-fler-an-fyra-elefanterFärg- och formbok ingår i serien Fem myror är fler än fyra elefanter och har samma pedagogiska ambition som teveprogrammet med samma namn, nämligen att ge barn en grundläggande, språklig begreppsträning. Färg- och formbok är både en bilderbok och en ordbok. I boken möter man massor av olika färger, former och mönster som är roliga att läsa om och samtal om tillsammans med barnet.

Boken utgår från färgerna grå, vit och svart samt de fyra rena kulörta färgerna gul, röd, blå och grön för att sedan gå vidare till olika nyanser av dessa färger. Formerna utgår på samma sätt från de fyra vanligaste geometriska grundformerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel för att därefter gå vidare till andra former och mönster.

Som ordbok och pedagogisk modell är boken suverän eftersom den presenterar färger, former och mönster på ett tydligt och konkret sätt för barnet samtidigt som det finns utrymme för samtal kring dem. Som bilderbok är boken kanske inte riktigt lika bra. Det är svårt att kombinera en pedagogisk ambition med en underhållande bilderbok med en sammanhållen berättelse, och där tycker jag inte att de har lyckats. Men det innebär dock inte att boken är dålig på något sätt. Det är en riktigt bra bok för barn i åldern 3-6 år. Bilderna i boken är helt underbara! Det är också extra kul för oss som växte upp med teveserien att vi nu får möjlighet att läsa dessa bilderböcker för våra egna barn. Färg- och formbok är skriven och illustrerad av Owe Gustafson, Lasse Haglund och Bengt Linné och den är utgiven av Bonnier Carlsén.