Färgmonstret

FärgmonstretFärgmonstret är en bilderbok om känslor för barn i äldre förskoleåldern, cirka 3-6 år. Den handlar om Färgmonstret. Han vet inte riktigt vad som har hänt. Hans känslor har trasslat ihop sig och nu måste han sortera och reda ut dem. Kommer han kunna skilja på att vara glad, ledsen, arg, rädd och lugn?

Som tur är så får Färgmonstret hjälp av en flicka som hjälper honom sortera i det kaos av känslor och färger som han upplever. Genom deras arbete med att sortera känslorna får även läsarna lära sig om känslor samtidigt som det blir ett bra tillfälle att diskutera känslor tillsammans med det eller de barn man läser boken för. Flickan och Färgmonstret sorterar känslorna i olika burkar utifrån färg eftersom varje känsla symboliserar en färg.

Photo by Barnboksbloggen on March 09, 2021. May be an image of text that says 'Det här ir färgmonstret. Idag känner asg konstig, tilltrasslad, förvirrad Han förstar inte vad som hänt. MMA °0'.

Bokens illustrationer är gjorda i en collageteknik med kartong/wellpapp som är färglagt med krita. Det finns också urklippta figurer. Illustrationerna är ganska enkla och naivistiska, men ger samtidigt ett effektfullt uttryck. Texten är också enkel, kortfattad, berättande och kärnfull. Den har ett du-tilltal, vilket ytterligare förstärker känslan av att läsaren är inbjuden till att få lära sig mer om känslor och färger tillsammans med Färgmonstret. Ett plus är också att boken har ett stort, generöst bilderboksformat.

Photo by Barnboksbloggen on March 09, 2021. May be an illustration of text that says 'Năr uär| ledsen saknar Ledsenheten som hav, som regniga dagar. alltid nágot.'.

Jag läste den här boken som högläsningsbok för min fyraåriga dotter och hon började direkt samtala om känslor och började berätta om olika tillfällen hon känt de olika känslorna. Jag kan tänka mig att den skulle kunna vara en bra ingång till att prata om känslor även i en förskolegrupp, eller för att prata om olika färger. Med tanke på bokens illustrationer skulle den också kunna användas i bildämnet i skolans lägre åldrar, kanske genom att barnen själva får skapa figurer som illustrerar olika känslor eller att barnen får skapa egna färgmonster utifrån de känslor de har just då. Boken uppmuntrar verkligen till eget skapande, men också till att samtala om och uttrycka sina egna känslor.

Photo by Barnboksbloggen on March 09, 2021. May be an illustration.

Färgmonstret är skriven och illustrerad av Anna Llenas. Hon kommer från Barcelona och har studerat illustration och konstterapi. Denna bilderbok används ofta inom konstterapi och har blivit belönad med flera barnbokspriser.