Från knytnävsslag till egen identitet

Från knytnävsslag till egen identitet : jag reste mig från våld i nära relationFrån knytnävsslag till egen identitet – Jag reste mig från våld i nära relation är skriven av Christell Andersson. Efter att hon levt med våld i nära relation i över 30 år lyckades hon ta sig ur med livet i behåll. I denna bok har hon skrivit er sin personliga berättelse om tiden i helvetet och hur hon hittade nyckeln att ta sig ut.

Det är förstås en mycket gripande och berörande berättelse där Christell berättar om det hon utsatts för och den vanmakt hon kände över att leva med våld i vardagen liksom den sorg hon kände över att hennes barn tvingades växa upp i en otrygg miljö. För de som själva lever eller har levt i liknande situation skapas igenkänning. Den som själv är på väg att lämna kan få hopp, mod och styrka att själv ta steget, precis som Christell gjort. Boken är också värdefull att läsa för de som jobbar inom vård, på olika myndigheter eller som på andra sätt träffar kvinnor som kan vara utsatta för våld i nära relation. Christell är kritisk till samhällets bristande stöd, och jag håller med om detta, det behövs verkligen mer kunskap, insikt och förståelse från omvärlden till hur det är att leva med detta dag efter dag.

Tyvärr är boken ganska rörig i sin framställning. Layouten känns amatörmässig, det är ganska många stavfel och andra språkliga missar och dessutom hoppar författaren hela tiden mellan dåtid och nutid på ett mycket förvirrande sätt. Så språkmässigt är det ingen bra läsupplevelse direkt. Men författaren når i alla fall fram med sitt budskap och det är kanske ändå det viktigaste med denna typ av bok.