Mera arbetsglädje

Mera arbetsglädje : att utveckla och stärka arbetslustenMera arbetsglädje – Att utveckla och stärka arbetslusten är skriven av Bosse Angelöw och det är just därför jag blev nyfiken på den här boken. Han har skrivit många böcker om psykologi, personlig utveckling, mental träning, effektiv tidshantering, stress, studieteknik och mycket mera och detta är ämnen som jag tycker är intressant. Mera arbetsglädje handlar, precis som titeln antyder, om arbetsglädje. Bosse skriver att arbetsglädje är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en arbetsplats med bra resultat och friska anställda. Arbetsglädje fungerar som en buffert mot stress och det ger också mer energi som i sin tur hjälper de anställda att hantera hög arbetsbelastning. Om medarbetarna trivs på jobbet så blir det också mer lönsamt för företaget eftersom de anställda då presterar mer, arbetet utförs effektivare och sjukskrivningstalen går ner.

Det är inte så svårt att förstå varför arbetsglädje är något som företagen har nytta av, för att inte tala om varför de anställda såklart mår bättre av att trivas på sina jobb. Däremot kan det vara svårare att fundera ut ur man ska göra i praktiken för att skapa mer arbetsglädje på en arbetsplats. Därför kommer den här boken väl till pass. Mera arbetsglädje innehåller inte bara fakta, utan framförallt också tips och verktyg som man kan använda sig av för att stärka arbetsglädjen på en arbetsplats. Författaren utgår från forskning, men också från sin långa yrkeserfarenhet, när han i boken beskriver hur ett företag kan jobba med att skapa mer arbetsglädje samt hur chefer och medarbetare tillsammans kan arbeta för att öka trivseln på jobbet.

Jag tycker att det här är en inspirerande och motiverande bok. Det är framförallt de olika tipsen och verktygen som är bokens stora behållning. Några av tipsen är att öka mängden positiv feedback, förbättra kommunikationen på arbetsplatsen, öka delaktigheten, skapa mer gemenskap och ge mer möjligheter att påverka inom organisationen. Det behöver alltså inte vara så krångligt, men det kan ge mycket tillbaka. Framförallt handlar det om att medvetandegöra vilka faktorer som ger ökad arbetsglädje och fundera över hur man kan stärka dessa faktorer på just sin arbetsplats. För att genomföra ett systematiskt arbetsglädjearbete krävs det att man börjar med en nulägesanalys. Därefter lyfter man fram det som redan fungerar bra på arbetsplatsen. Sedan går man vidare med att skapa en målbild och till slut så funderar alla vad de kan bidra med för att nå denna målbild. Bosse Angelöw förespråkar sedan att man ska jobba vidare i arbetslag med arbetsglädjearbetet.

Något jag verkligen gillar med boken är att boken fokuserar på alla medarbetare i företaget. Det är inte bara en bok som riktar sig till chefer eller företagsledare. Tvärtom så betonas det många gånger att alla medarbetare har ett ansvar att bidra till arbetsglädje på arbetsplatsen. Mår man dåligt på sin arbetsplats är det därför viktigt att fundera över vad man själv kan göra åt det, för det finns faktiskt saker att göra. Det hjälper inte att ignorera problemet eller att ta på sig offerkoftan och lägga över problemet på någon annan. Man behöver inte heller vara anställd för att ha nytta av boken, utan jag tänker att den här boken skulle vara bra även för exempelvis studenter som jobbar i grupper på grupparbeten och som så småningom också kommer ut på arbetsplatser. Jag gillar också att boken är så lättillgänglig och lättläst. Den är full med punktlistor, checklistor och konkreta exempel från svenska arbetsplatser. Dessutom finns avsnitt med reflektioner och diskussionsfrågor i slutet av varje kapitel. Det här är en bok att rekommendera till alla som är anställda, kommer att bli anställda eller som driver ett företag med anställda.

 

Boken är utgiven av Natur & Kultur och den finns bland annat att köpa på Adlibris och på Bokus.