Vad utmärker en riktigt bra högläsningsbok?

I princip skulle man kunna ta vilken bok som helst och läsa den högt, så blir den ju en högläsningsbok. Men självklart finns det böcker som är mer eller mindre lämpade som högläsningsböcker. Det är också bra att utgå från barnets ålder och utvecklingsnivå när man väljer högläsningsbok. Dessutom är det ju förstås en smaksak – både läsare och lyssnare bör ju tycka om boken för att högläsningsstunden ska bli en bra stund. Jag har hittat lite fakta om vad som utmärker en riktigt bra högläsningsbok:

En bra högläsningsbok:
• Ska ha ett gott språk
• Inte ha alltför långa kapitel
• Man ska snabbt komma in i handlingen
• Ska vara engagerade och sätta tankar i rörelse
• Ska ge underlag för samtal utan att vara moraliserande
• Ska stimulera fantasin och ge barn inre bilder
• Barnen ska kunna identifiera sig med bokens personer

Högläsningsstunden kan bland annat:
• Skapa intresse för böcker och visa barnen/ungdomarna på böcker de annars inte skulle ha hittat fram till
• Ge lugn och koncentration
• Ge gemensam läsupplevelse, vilket kan öka sammanhållningen i gruppen
• Öva barnens förmåga att uttrycka sig genom samtal efter högläsningen
• Lära barnen förståelse och empati

Efterfrågade ämnen för högläsning:
• Den nödvändiga och berättigade underhållningen med stor plats för skratt och spänning
• Böcker som belyser relationer
• Sådant som dykt upp i klassen: mobbning, vänskap, kamratrelationer, rasism, könsroller
• Existenstiella frågor
• Skönlitteratur med anknytning till andra ämnen, som t ex religion och historia

One thought on “Vad utmärker en riktigt bra högläsningsbok?

Comments are closed.